Azra

OCCUPATONAL HEALTH
Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
specijalist medicine rada

logo
 
 
 
   DJELATNOST ORDINACIJE MEDICINE RADA

Ordinacija medicine rada opremljena je najmodernijom medicinskom opremom. To se prvenstveno odnosi na kompjuterizaciju i umrežavanje svih elemenata pregleda: dva kompjuterizirana 6 i 12 kanalna EKG-a, stetoskop EKG, kompjuterski spirometar, kompjuterski audiometar, ergovision, niktometar, mini laboratorij, kompjuterski tester na opijate i drugi potrebni medicinski uređaji. Također se primjenjuje posebni program medicine rada koji omogućava da se svi izvršeni pregledi kumuliraju prilikom specijalističkog pregleda, pohranjuju i kompariraju prilikom narednog pregleda, što u konačnici rezultira izvršenjem najkvalitetnije zdravstvene stručne analize i statističke obrade po najvišim medicinskim standardima.

Pored spomenute medicinske opreme, posebna pozornost posvećuje se osobnom pristupu i kontaktu, a kojima se humaniziraju odnosi pacijent – liječnik, te osigurava precizno utvrđivanje zdravstvenog stanja svakog pojedinca.

Ordinacija medicine rada je zajedno s ostalim potrebnim medicinskim stručnim timovima unutar Doma zdravlja "Zagreb – Zapad" do sada obavila velik broj zdravstvenih pregleda raznih vrsta, a koji uključuju srednje i više zdravstvene kriterije s vođenjem zdravstvene evidencije koja sadrži sve relevantne elemente potrebne za utvrđivanje zdravstvenog stanja za pojedince i ciljane grupe. Pregledi su obavljeni na kvalitetan i profesionalan način, a organizacija pregleda primjereno je provođena.

 
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 7-15 sati
utorak i četvrtak – pregledi za vozače do 15:30 sati
infomacije od 8-14 sati
Adresa
Prilaz baruna Filipovića 11
10000 ZAGREB
CROATIA
(prikaz na karti)
Kontakt
Tel: 01/3705-215, 3757-822
3774-444/ 273
Fax: 01/3756-821
Mob: 098/714-906
ordinacija-medicine-rada
@zg.t-com.hr
ISO 9001
ISO 9001

Naša ordinacija posjeduje implementirani sustav upravljanja kvalitetom i
ISO 9001 certifikat.

 
 
  © 2010 - 2015 Medicina rada - Azra
Dizajn:
panika.net