Azra

OCCUPATONAL HEALTH
Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
specijalist medicine rada

logo
 
 
 
   POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA:
Huršidić-Radulović A., Sitar-Srebočan V.: Cervikobrahijalni sindrom u žena u kovnici obojenih metala. Arh Hig Rada Toksikol 1995;46:71-73.
Sitar-Srebočan V., Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J.: Opterećenje lumbalne kralježnice radnika pivarske industrije. Arh Hig Rada Toksikol 1995;46:65-69.
Huršidić-Radulović A.: Stručna potpora u službi medicine rada – mišljenje. Arh Hig Rada Toksikol 1998;49:277-279.
Huršidić-Radulović A.: Hipertenzivna kriza izazvana metilklopramidom. Lječ Vjesn 2000;122:30-31.
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J., Žuškin E., Ivanković D., Schacter EN : Gender related differences of low level exposure to occupational irritants – a three – year follow – up of chemical industry Workers. Coll Antropol 2002; 26 Suppl:108-118.
Huršidić-Radulović A., Cvitković J.: Biološki pokazatelji izloženosti olovu u radnika na naplatnim stanicama autoceste. Arh Hig Rada Toksikol 2003;54:133-140.
Huršidić-Radulović A.: Ograničenje težeg fizičkog naprezanja u praksi.
Sigurnost 2003;45:371-372.
Huršidić-Radulović A.: Mjesta s posebnim uvjetima rada u praksi. Sigurnost 2004;46:63-4.
Huršidić-Radulović A.: Izloženost kemijskim štetnostima. Sigurnost 2004;46:177-9.
Huršidić-Radulović A.: Izloženost buci. Sigurnost 2004;46:267-9.
Huršidić-Radulović A.: Rukovanje strojevima na mehanizirani pogon.
Sigurnost 2004;46:403-4.
Huršidić-Radulović A.: Privremeno ograničenje. Sigurnost 2005;47:65-7.
Huršidić-Radulović A., Dečković-Vukres V.: Pregled učenika za obrtnička zanimanja. Lječnički Vjesnik 2005:127.
Huršidić-Radulović A.: Nedorečene zakonske odredbe. Sigurnost 2005;47:193-5.
Huršidić-Radulović A.: Rad na visini. Sigurnost 2005;47:261-3.
Huršidić-Radulović A.: Brz razvoj oštećenja sluha u mladog vodoinstalatera. Arh. Hig Rada Toksikol 2005;56:339-42.
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J.: Praćenje apsentizma u metalnoj industriji. Zbornik sažetaka 1. Hrvatski Kongres medicine rada, Opatija 1995;29.
Huršidić-Radulović A.: Differences in working ability in chemical industry. Knjiga sažetaka 25.th International Congress on Occupational Health – Stockholm 1996; Sept. 15-20. II., 279
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J.: Low level irritants exposure and respiratory disorder. Knjiga sažetaka The ninth International conference on Occupational Respiratory Diseases. 1997; October 13-16. Kyoto, Japan.
Huršidić-Radulović A., Cvitković J.: Biološki indikatori ekspozicije olovu u radnika na naplatnim stanicama autoceste. Zbornik III. Hrvatskog Kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem – Brijuni 2002; Sept. 18-22., 185.
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J., Žuškin E., Ivanković D,: Effects of duration of exposure to irritants on ventilatory function. Knjiga sažetaka 27. International Congress on Occupational Health. Iguassu Falls – Brazil 2003; February 23-28.
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J., Žuškin E.: Chronic respiratory symptoms and diseases in workers occupationally exposed to irritants. Knjiga sažetaka 26 th International Congress on Occupational Health, Singapore 27. August – 1. September 2000; 523.
Huršidic-Radulović A.: Stručna informativna podrška za medicinu rada. Knjiga sažetaka II. Hrvatskog Kongresa medicine rada Zadar 24-26. September 1998.
Huršidić-Radulović A., Žuškin E.: Praćenje ventilacijske funkcije pluća nakon 2 godine u odrasle populacije. Knjiga sažetaka III. Kongresa Domova zdravlja Jugoslavije
Zagreb 22-24. svibnja 1990.
Huršidić-Radulović A.: Problemi legislative vezani na periodičke preglede profesionalnih vozača kamiona (predavanje). HIV/AIDS Savjetovanje u medicini rada.
Stubičke Toplice 25-27. lipnja 2004.
Huršidić-Radulović A., Sitar-Srebočan V.: Ručni prijenos tereta – zdravstveni aspekti u Hrvatskoj (predavanje). Zbornik radova III. savjetovanja “Zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran”. Opatija 6-7. listopada 2005.
Huršidić-Radulović A., Mustajbegović J., Žuškin E., Ivanković D., Radulović B.: The respiratory status in chemical industry workers exposed to low concentrations of irritants. Knjiga sažetaka 10-e International Conferencs on Occupational Respiratory Diseases.
Beijing 19-22. April 2005.
 
Radno vrijeme
ponedjeljak-petak: 7-15 sati
utorak i četvrtak – pregledi za vozače do 15:30 sati
infomacije od 8-14 sati
Adresa
Prilaz baruna Filipovića 11
10000 ZAGREB
CROATIA
(prikaz na karti)
Kontakt
Tel: 01/3705-215, 3757-822
3774-444/ 273
Fax: 01/3756-821
Mob: 098/714-906
ordinacija-medicine-rada
@zg.t-com.hr
ISO 9001
ISO 9001

Naša ordinacija posjeduje implementirani sustav upravljanja kvalitetom i
ISO 9001 certifikat.

 
 
  © 2010 - 2015 Medicina rada - Azra
Dizajn:
panika.net